این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه عملی تاکسیدرمی آبزیان

1395/07/07
مهندس رضایی
ظرفیت 25 نفر

تاکسیدرمی عملی نمونه هایی از ماهیان استخوانی و غضروفی ساکن در آب های جنوب بهمراه آموزش تئوری روش حکاکی بر روی صدف

لينك اصلي

کارگاه عملی تعیین سن آبزیان از روی فلس، اتولیت، استخوان باله و ستون مهره

1395/07/07
مهندس بهزاد رهنما
ظرفیت 25 نفر

تعیین سن عملی گونه¬های مختلف ماهی و کوسه با استفاده از استخوان باله، فلس، اتولیت و ستون مهره بهمراه رفع چالش¬ها و ابهامات متداول در تعیین سن

لينك اصلي

کاربرد داده‌های مکانی (Spatial Data)، علم زمین آمار و درون‌یابی (Geostatistics and Interpolation) در مدل سازی پراکنش آبزیان تحت نرم‌افزار R

1395/07/07
محمد حسن گرامی
ظرفیت 20 نفر

کارگاه بصورت عملی است. البته در انجام هر مرحله سعی می‌شود مختصر تئوری از هر مطلب ارائه شود. در طول کارگاه پکیج‌های sp،ggplot2،ellipse،geoRوclusterمعرفی شده و کاربرد آن‌ها در آنالیز زمین‌آمار ارائه می‌شود.
شرکت کنندگان برای آشنایی بیشتر با روش‌های مورد استفاده و تئوری کامل می‌توانند قبل از شرکت در کارگاه منبع زیر را مطالعه فرمایند:
Bivand,R.S.,Pebesma,E.J.,Gómez-Rubio,V. 2013. Applied Spatial Data Analysis with R. Springer-Verlag New York,405 p.


لينك اصلي

آنالیز سری زمانی در نرم افزار R

1395/07/07
محمد حسن گرامی
ظرفیت 20 نفر

شرکت کنندگان برای آشنایی بیشتر با روش‌های مورد استفاده و تئوری کامل می‌توانند قبل از شرکت در کارگاه منبع زیر را مطالعه فرمایند:
Hyndman,R.J. and Khandakar,Y.,2007. Automatic time series for forecasting: the forecast package for R (No. 6/07). Monash University,Department of Econometrics and Business Statistics.


لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر