این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم:
  • آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 شهریور 1395
  • اعلام نتایج نهایی داوری: 30 شهریور 1395
  • زمان برگزاری همایش: چهارشنبه 7 مهــر 1395