این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

تماس با ما

موجب سپاسگزاری است که نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از به ما اعلام و ما را در انجام وظایف محوله یاری فرمائید. 
  • تلفن همــراه: 09031776807
  • تلفن همایش: 01133687717
  • فکس همایش: 01133687565
  • پست الکترونیک همایش: asaeconf@yahoo.com