این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

معرفی همایش

با استعانت از درگاه خداوند منان، همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار در روز چهارشنبه مورخ 7 مهرماه 1395 با هدف ارائه آخرين نتايج تحقيقات علمي در زمينه آبزی پروری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد گردید. بی تردید حضور اساتید بزرگوار، محققین و دانشجویان ارجمند شیلاتی بر غنای علمی این همایش خواهد افزود. با همه توان در تلاشیم تا این گردهمایی در فضایی صمیمانه، عرصه تعامل، هم اندیشی و تبادل نظرهای علمی با ارائه آخرین یافته های پژوهشی میان اندیشمندان، صاحب نظران، بالاخص دست اندرکاران صنعت تولید ماهی در کشورمان باشد.
      بخش آبزی پروری که تولید غذا و تأمین مواد غذایی برای افراد جهان را بر عهده دارد، نمی تواند از شتاب گستره تغییرات و حجم اطلاعات و دانش بشری غافل بماند. مسائلی همانند نرخ بالای رشد جمعیت و نیاز به غذا و تامین آن خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، نشان دهنده اهمیت توجه به بخش آبزی پروری و خصوصاً با تأکید بر حفظ محیط زیست و اکوسیستم های آبی است. معرفی تکنیک های نوین در آبزی پروری، کاهش بار آلودگی حاصل از این صنعت، بیوتکنولوژی و مدیریت منابع باارزش آبی و شیلاتی از نتایج این همایش می باشد.