این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > امتیاز بازآموزی
.: امتیاز بازآموزی

سازمان نظام دامپزشکی کشور برای اعضای محترم نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و بالاتر برای شرکت و ارائه مقاله در همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار مجموعاً 9 امتیاز توسط منظور نموده است.

امتیازات بازآموزی به شرح زیر می‌­باشد:

  • شرکت در همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار: 4 امتیاز
  • ارائه مقاله در صورت حضور: 5 امتیاز

تذکر: حضور در همایش دامپزشکان محترم جهت تخصیص 5 امتیاز مربوط به ارائه مقاله الزامیست.

آخرین مهلت ثبت نام برای دامپزشکان محترم جهت شرکت در همایش (با ارائه مقاله) 31 مرداد 1395 و حضور بدون ارائه مقاله (31 شهریور) می‌­باشد.


هزینه ثبت‌نام برای اعضای نظام دامپزشکی
--------------------------------------------------------------
ثبت‌نام آزاد (حضور و بدون ارائه مقاله)        80000 تومان
ثبت‌نام با حضور و ارائه مقاله                    120000 تومان         
-------------------------------------------------------------