این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

        محورهای همایش:
 • هیدروبیولوژی (لیمنولوژی و اقیانوس شناسی)
 • فیزیولوژی و تغذیه آبزیان
 • تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی، میگو و ...)
 • پرورش لارو
 • ژنتیک، اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی و نانوزیست فناوری آبزیان
 • ماهی شناسی و اکوفیزیولوژی
 • بهداشت و بیماری­ های آبزیان و اکوتاکسیکولوژی
 • آبزی پروری ارگانیک
 • بازسازی ذخایر آبزیان
 • اکولوژی، بیولوژی و تنوع زیستی
 • آبزی­ پروری و محیط زیست
 • اکوتوریسم و مدیریت سواحل
 • مدل سازی و سنجش از دور در اکوسیستم­ های آبی
 • عمل ­آوری، کنترل کیفی و بازاریابی فرآورده های نوین شیلاتی
 • ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در شیلات
 • آبزی پروری و کارآفرینی