این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

نوع ثبت‌نام                    هزینه (تومان)  
-------------------------------------------------------------
دانشجویی                        80000 تومان     
 
اعضاء هیات علمی              120000 تومان
آزاد بدون ارائه مقاله             80000 تومان
--------------------------------------------------------------
لازم به ذکر است که این مبلغ برای ثبت‌نام مقاله اول می‌باشد و برای مقالات بعدی،
به ازای هر مقاله مبلغ چهل هزار تومان اضافه می‌شود.


هزینه ثبت‌نام برای اعضای نظام دامپزشکی
--------------------------------------------------------------
ثبت‌نام آزاد (حضور و بدون ارائه مقاله)        80000 تومان
ثبت‌نام با حضور و ارائه مقاله                    120000 تومان         
-------------------------------------------------------------